sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0971 652 869

Ốc Vít, Bulong PEM

Vít cường độ cao
Vít cường độ cao
Vít tự đứng
Vít tự đứng
Vít Standoffs
Vít Standoffs
Vít tự đứng
Vít tự đứng
Đai ốc hàn
Đai ốc hàn
Vít captive
Vít captive
Vít captive
Vít captive
Vít Standoffs
Vít Standoffs
Vít Standoffs
Vít Standoffs

Chốt SOUTHCO

Chốt khóa đa điểm F2-30-25
Chốt khóa đa điểm F2-30-25
Chốt khóa đa điểm F2-20-10
Chốt khóa đa điểm F2-20-10
Chốt khóa đa điểm F2-10-500-14
Chốt khóa đa điểm F2-10-500-14
Chốt quay K3-2403-07
Chốt quay K3-2403-07
Khóa điện tử
Khóa điện tử

Khóa DIRAK

Khóa  Compression Latch Pr20.1
Khóa  Compression Latch Pr20.1
Khóa Cylinder Quarter-Turn Pr14.1 L13.5
Khóa Cylinder Quarter-Turn Pr14.1 L13.5
Bản lề Concealed Hinge Pr03 120 độ
Bản lề Concealed Hinge Pr03 120 đ̕...

Máy Dập HAEGE

824 OneTouch 4E Lite
824 OneTouch 4E Lite
824 MSPE
824 MSPE
824 OneTouch 4E XYZR
824 OneTouch 4E XYZR

GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY

CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC-2
CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC-2
CHI TIẾT MÁY
CHI TIẾT MÁY
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY
GIA CÔNG BẰNG CNC
GIA CÔNG BẰNG CNC
GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY (VẬT LIỆU HỢP KIM NHÔM)
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY (VẬT LIỆU HỢP KIM NHÔM)
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY
GIA CÔNG PHAY CNC
GIA CÔNG PHAY CNC
CHI TIẾT MÁY  GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
CHI TIẾT MÁY GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
ĐỒ GÁ ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
ĐỒ GÁ ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
CHI TIẾT MÁY GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC
CHI TIẾT MÁY GIA CÔNG BẰNG MÁY CNC